Jesteś 13109 gościem


Przetargi na roboty budowlane


Przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji

Inwestycja mieszkaniowa przewidziana do realizacji w latach 2014/2015.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”
30-686 Kraków, ul. Podedworze 20
Tel/Fax. 12 312 13 12 / 12 312 13 11
e-mail: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór generalnego wykonawcy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie.
Termin składania ofert upływa:
w dniu 22.01.2014r. o godz.10.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ul. Podedworze 20 w dniu 22.01.2014 r. o godz.10.30.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” Kraków ul. Podedworze 20.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu 12 312 13 12 w dziale inwestycji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia można zapoznać się tutaj:

Specyfikacja
« wróć
Strona Główna
Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze | e-mail: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl