Jesteś 12915 gościem


Ogłoszenia


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego - 20.10.2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podgórze” w Krakowie ul. Podedworze 20 ogłasza nieograniczony przetarg - ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Czarnogórskiej 4/6 o pow. 48,04 m2 - II piętro.
więcej »

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, wpisana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000039687, rejestracja sądowa – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, NIP 675-000-68-14, Regon 000485925 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze za rok 2014.
więcej »

Strona Główna
Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze | e-mail: spoldzielnia@podgorze.krakow.pl